top of page

MEDISCH EXPERTISE EN ADVIES CENTRUM B.V.

 

 

Onafhankelijke expertise en advies

Het MEAC is een multidisciplinair expertisecentrum voor medisch en psychologisch onderzoek en vormt een vrij uniek samenwerkingsverband tussen specialisten op de vakgebieden neurologie, (neuro)psychologie en psychiatrie.

Het MEAC is een onafhankelijke instelling, ontstaan uit een groeiende behoefte vanuit de praktijk aan nauwere samenwerking tussen diagnostici, behandelaars, coaches en begeleiders met ruime ervaring in de gezondheidszorg en expertise onderzoek. (Onder andere bij letselschade, WIA-problematiek, arbeidsreïntegratie en bedrijfsgezondheidszorg). 
 

Wat kan MEAC voor u betekenen

Het MEAC richt zich op individuele diagnostiek en advisering op het gebied van de neurologie, (neuro)psychologie en psychiatrie en in het verlengde daarvan op coaching en loopbaanbegeleiding. Met andere woorden: op onderzoek, diagnose en toepassing van bevindingen in opdracht van derden. Het centrum voorziet in een behoefte aan expertise en advisering met betrekking tot mogelijkheden en beperkingen in relatie tot ongeval of ziekte. Daarnaast kan het MEAC als klantmanager/verwijzer optreden in geval van behandeling van vastgestelde fysieke en mentale problematiek.

Voor wie?

  • In het algemeen: voor personen die verzuimen en/of disfunctioneren, of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn door psychische of somatische problematiek en/of mentale overbelasting.

  • Specifiek op het gebied van trauma: personen met traumata van het zenuwstelsel door ongeval/ziekte/operatie, etc.  (Niet aangeboren hersenletsel)

  • Bij personen met trauma door, of als reactie op al dan niet somatische ingrijpende gebeurtenissen (whiplash, posttraumatische stress stoornis en dergelijke).

bottom of page